background

איך הכל התחיל

קבוצת האם של אידיא

אנחנו אוֹהֲבִים אֶת רֵעֵנוּ “אִם הֵם כָּמוֹנוּ…”

לפני שש שנים החלטנו לעשות מעשה: התחלנו להיפגש, שבע נשים חילוניות מהמרכז, ושבע נשים דתיות-לאומיות מהשומרון. שונות מאד אלו מאלו בתפישות עולמן הפוליטית. התחושה הייתה שהשיח המקטֵב וההתרחקות בין הקהילות החיות בישראל מאיימים על עתידנו. שאנחנו ממש בדרך לחורבן הבית.

לכן הקמנו את אידיא

קיטובי שמאל/ימין/דתי/חילוני משסעים את השיח ופוגעים ביכולת קבלת החלטות משותפות במדינה פנימה ומחוץ לה. חשבנו שאם אנחנו, משני המגזרים המקטבים את השיח, נצליח לייצר שיתוף פעולה ואֵמון, נפתח בכך פתח לכל הקהילות החיות כאן וחרדות לעתידנו המשותף, להצטרף אלינו לשינוי – בצפון ובדרום, במרכז ובפריפריה, חילוניות ודתיות, ותיקות ועולות חדשות, דרוזיות, בדואיות, וערביות; ובקהילות שבתפוצות.

לא מוותרות אלו על אלו

לאורך השנים היו ימים קשים. ימים בהן הבנו שהשסע עמוק וישנם פערים שלא יאוחו כנראה לעולם. ועדיין, אנחנו לא מוותרות אלו על אלו. במהלך המפגשים הקבועים פיתחנו ושכללנו את שיטת “אידיא”. למדנו לדבר באופן שמאפשר להקשיב לנו, ולהקשיב באופן המאפשר לדבר איתנו. לא להכליל. לא לראות קבוצות מתויגות, אלא בני אדם, פרטים. שונים אלה מאלה גם בתוך הקבוצה שלהם.

אפשר להבין מבלי להסכים

למדנו לוותר על הרצון “להמיר” את השונים מאתנו לדעתנו. הפסקנו לנסות לשכנע בצדק שלנו או שלהן כמטרה. למדנו שאפשר להבין מבלי להסכים, ובתוך אי ההסכמה למצוא את המשותף. בהדרגה גילינו את כוחה של המחויבות של כולנו: המחויבות לחיים משותפים במדינת ישראל. ראינו את השפעת השיח שלנו בבית, בקהילה, בפייסבוק ובווטסאפ. אנחנו רואות את השינוי!

הזדמנות יחודית לשיח משמעותי  בנושאים קונפליקטואלים בתוך אחווה נשית תוך פתיחות סובלנות קבלה וחמלה

פזית, בנימינה-גבעת עדה

אידיא בשבילי היא היכולת להשמיע ולדעת שמקשיבים לי, ולהקשיב והדובר יודע שאני מקשיבה

רחלי, טל מנשה, שומרון

התחלתי מהפחד שמדרון חלקלק יוביל לאובדן זהות. וכשלמדתי להקשיב הבנתי ששיח ראוי בונה בנין גבוה ושלם ותקוה לעתיד משותף

גלי, שדה ורבורג

יציאה מגבולות המוכר והדומה אל מה שנתפס בעיני כאחר וזר. והכרה, תוך כדי תהליך, שאלו גבולות לכאורה שמומסים ע”י כבוד ואהבה הדדית, ליצירת אמפתיה והזדהות

בטי, קדומים, שומרון

אפשר אחרת! אפשר להקשיב ולהשמיע – ללא אלימות, תוך הכרה במשותף ובמפריד. ניתן לחדד את המחלוקות בד בבד עם הכרות מעמיקה של השונה והאחר

ליאורה, רמת השרון

אנחנו מזמינות אתכן לשוחח "שיחה-של-ממש" ולא לוותר אלו על אלו

אנחנו קוראות לכן להצטרף לקבוצות אידיא, לגבש הבנות ולהפיץ אותן בסביבתכן, וברשתות החברתיות. יחד נשנה את תרבות השיח ונקח אחריות על עתידנו המשותף.