קבוצות אידיא התחילו את תכנית 2019 בכל רחבי הארץ

אידיא צמחה מקבוצה אחת לקבוצות רבות בכל חלקי הארץ: מרכז, דרום, חיפה וגליל.
קבוצות שנה א’ חדשות לומדות להכיר, לבנות אמון ולתרגל קשב ודיון בטקסטים הנוגעים בשורשי הזהות שלנו.
חברות שנה ב’ וג’ מתמודדות השנה עם שני נושאי עומק: חוק הלאום ומשמעותו, ונשים במרחב הציבורי. לאחר שלמדו להכיר ולסמוך זו על זו, תהליך הדיון והתרגול נוגעים עמוק בנושאים הטעונים, ומובילים להבנות והסכמות בנושאי הליבה הללו. בסמינר השנתי יגובשו הסכמות קבוצות לכדי מסרים משותפים רב קבוצתיים אשר יפורסמו באתר וברשתות.