כותרת תכולת המאמר

אלו המסרים המשותפים שלנו עבור מי שינהלו את משא ומתן לשלום עם הפלסטינאים:
התהליך נעשה באופן דינמי, בו נאמרו דברים על ידי המשתתפות ובמהלך הדברים שרון והקבוצה חידדו, וסיועו לחלץ את
האמירה מאחורי הדברים. כרגע אני כותבת את המסמך עם השמות שלנו. אני מציעה שלאחר שכל אחת חידדה את דבריה ונסחה מחדש עם יש צורך, נוותר על השמות ופשוט נהפוך את זה לאמרות הקבוצה. אולי גם כדי שכל אחת תנסח את דבריה בצורה כזו במהלך מו"מ יש לקחת בחשבון____________________
הנושא המהותיים שחשובים ליהודים ישראלים שצריך להביא בחשבון בדיון על הסדר מדיני?
מדי -שיתנו מקום לתחושת הפרט ומה זה אומר לגבי חיי היומיום שלהם.
סמכות לדיון ולקבלת החלטות לאנשים שאינם פולטים
רותי בן חיים – להכיר בפחד, לקחת אותו בחשבון ואת הנקודות הקיומיות, וכן את שורשי הפחד הקמאי ההיסטורי בין יצחק וישמעאל.
ללכת להסכם מתוך דיבור אם אברהם אבינו שהוא אבא של כולם
הזרמת כספים להשכלה
רבקה – להקשיב גם לשרה
לשתף כמה שיותר אנשים בקבלת ההחלטה, שהחלטות לא יתקבלו באופן כוחני
הזיקה בין עם ישראל לארץ התנ"ך
אי אפשר להגיע להסכם מדיני מבלי להתייחס לחוסר הלגיטימציה של פגיעה מכוונת באוכלוסייה אזרחית קרי טרור משני
הצדדים ואין מקום לעידוד הטרור.
שרה – לגשת להסדר מתוך הכרה בשפה הדתית ההיסטורית ומתוך שמירה על הבארות המסמלות גם מים לקיום וגם הערכים היהודים.
זכות על א"י מזיקה היסטורית ומתוך מלחמת מגן
תמר נאור – לקחת בחשבון את המורשת ומקורות העם היהודי גם המקורות וגם הציונות המודרנית
התייחסות שווה לשיווין זכיות בשיח, גם לערבים, לחילונים ולמתנחלים
התייחסות לקול הנשי, המועבר על ידי נשים
התייחסות לקול הדתי, החילוני, והערבי בגישה הוליסטית הנותנת מענה לכל הקולות ולוודא שכל הקולות נשמעו
אחריותנו ליהדות התפוצות
הקבוצה – הכרה שהתהליך לוקח זמן אבל לא לנצח
הכרה בכאבים ההיסטוריים של כל הצדדים
מודל עמוק שמאפשר התייחסות לנשים, ערבים, נכים, חלשים, עניים, עדות שונות ואיך מתמודדים אם סוגיות שונות.
לקחת בחשבון את המצוקות הכלכליות של הערבים ולדאוג לרווחתם הכלכלית על ידי מתן תמיכה, אלטרנטיבה כלכלית וחיזוק גורמים חיוביים.