אידיא סמינר שנתי

אלו המסרים המשותפים שלנו עבור מי שינהלו את משא ומתן לשלום עם הפלסטינאים: התהליך נעשה באופן דינמי, בו נאמרו דברים על ידי המשתתפות ובמהלך הדברים שרון והקבוצה חידדו, וסיועו לחלץ את האמירה מאחורי הדברים. כרגע אני כותבת את המסמך עם השמות שלנו. אני מציעה שלאחר שכל אחת חידדה את דבריה ונסחה מחדש עם יש צורך, נוותר על השמות ופשוט נהפוך את זה לאמרות הקבוצה. אולי גם כדי שכל אחת תנסח את דבריה בצורה כזו במהלך מו"מ יש לקחת בחשבון הנושא המהותיים שחשובים ליהודים ישראלים שצריך להביא בחשבון בדיון על הסדר מדיני? מדי -שיתנו מקום לתחושת הפרט ומה זה אומר לגבי חיי היומיום שלהם. סמכות לדיון ולקבלת החלטות לאנשים שאינם פולטים. רותי בן חיים – להכיר בפחד, לקחת אותו בחשבון ואת הנקודות הקיומיות, וכן את שורשי הפחד הקמאי ההיסטורי בין יצחק וישמעאל.