background

אידיא סמינר שנתי משותף לכל חברות אידיא

יום שלישי
א’ סיון תשע”ט, 4.6.2019
אולם “קריפטון” הכפר הירוק

לוח זמנים

9:00 – 09:30 התכנסות וארוחת בוקר

פתיחה:
9:3010:00 תמר נאור, מייסדת אידיא:
                    על השנה שחלפה,
                    חזון ויעדים

 

מרצים אורחים
10:0010:45 ד”ר יופי תירוש
                    “על נשים במרחב הציבורי:
                      דילמות, אתגרים, פתרונות”

 

10:45 11:45 פאנל: נשים במרחב הציבורי
                      ד”ר יופי תירוש,
                      גב’ יהודית שילת
                      הרבנית דבורה עברון

 

11:45 – 12:00 הפסקה

 

12:0012:40 גב’ אלונה בראון, יו”ר גלובס
                      “משומן טראנס למטבח השקוף
                      עיתונות ותקשורת בעשור הבא”

 

12:40 – 13:45 ארוחת צהריים,
                  הכרות ושיח חופשי

 

חלק שני:
סדנה בין קבוצתית

 

13:45 15:15 עבודה מונחית בקבוצות:
                     שיח בין נשים מקבוצות שונות

 

15:15 – 15:30 הפסקת קפה

 

חלק שלישי: מרצים אורחים
               
“אתגרי השיח בעידן הדיגיטלי
                 והרשתות החברתיות”

 

15:3016:15 הרב יובל שרלו
                   “לשם שמים:
                    האתיקה בתקשורת”

 

16:1517:00 מר אריק סגל
                    “סכנות והזדמנויות בשיח הדיגיטלי”

 

17:00  17:15   שאלות וסיכום ההרצאות

 

17:1517:30   מעגל סיכום וברכה לדרך

 

17:30 סיום