background

סמינר אידיא יוני 2019: נשים במרחב הצבורי, אתיקה בשיח ובתקשורת

התכנסנו כבכל שנה, חברות אידיא מכל רחבי הארץ, ותיקות וחדשות. בכל שנה אנו בוחרות נושא לדיון ובנוסף עוסקות בשיח הצבורי, הטכנולוגיה ובמגמות המשפיעות על המידע אותו אנו צורכים.

השנה קיימנו שיח בנושא המעסיק רבות מאיתנו – נשים במרחב הצבורי בישראל. ד”ר יופי תירוש, הרבנית דבורה עברון , והגב’ יהודית שילת הציגו עמדות שונות וקיימו שיח אידיא. אלונה בראון, יו”ר גלובס, הרצתה על מחויבותה לייצר עיתונות אחראית ושקופה. הרב שרלו הרצה על אתיקה בתקשורת, ואריק סגל מהמרכז הבינתחומי לימד אותנו על הטכנולוגיה המייצרת את עולם המידע בו אנו חיים.

זה היה יום מרגש ומאיר עיניים.

הרצאות מובילי דעה בנושא אתיקה בשיח והטכנולוגיה המעצבת את המידע . צפו בהרצאות