שושנה גרנביץ

אביבה בן שלוש

לינה דהן

מיכל ברכה פילי

מירה צוקרמן

נירה ישנוב

חוה שאצקי

מיכל פינחסי

סולי זרין

אלה סבג