"זעקת השמיים וזמרת הארץ; האחריות שלנו לקולות שאנו לא רוצים לשמוע"